HİZMETLERİMİZ


Asansör Yaptırırken Bilmelisiniz


 

Asansör Yaptırırken Bilmeniz Gerekenler

Planlama Aşamasında :


-Binanın bulunduğu belediyenin imar ve yangın yönetmelikleri incelenmeli ve göz önünde bulundurulmalıdır.

-Asansör avan projesi tercihen asansör montaj firmalarına yaptırılmalıdır.

-Avan proje ve mimarideki ölçülere azami dikkat edilmelidir.

-Elektrik tesisat projesinde asansöre ait kolon hattı şemaları, kuyu aydınlatması ve makina dairesi aydınlatması verilmeli, besleme panosu detaylarını içermelidir.

-Binanın ve asansörün kullanım amacı, avan projeyi yapan kişiye detaylı olarak bildirilmelidir.

 


Bina Yapım aşamasında;

-Kuyu dibinin en az 150 cm yapılması tavsiye edilir.

-En üst durak zemin kotundan en az 370 cm makine dairesi kümbet betonu yüksekliği olmalıdır.
-Makine dairesi kümbet betonundan tavan yüksekliği en az 200 cm olmalıdır.
-Kuyu dibinin su izolasyonu yapılmalıdır.

-Kuyu ebatları mimari projeye ve avan projeye uygun tesis edilmelidir.

-Kuyu açıklıklarına bariyer konarak kazalar engellenmelidir.

-Makine dairesi yüksekliği ve diğer ölçülere dikkat edilmelidir.

 

Firma seçiminde :

 

-Firmanın ISO 9001:2000 Kalite yönetim sistemine göre belgelendirilmiş olması, Referanslarının kuvvetli olması, yetkililere kolay ulaşılabiliyor olması, sözleşme veya teklifinin teslim sürelerini içermesi tercih nedenidir.

-Firmanın yapmış olduğu bir asansöre ziyaret faydalı olacaktır.

-Tekliflerin değerlendirilmesi ve firma seçimi aşamasında Profesyonel bir kontrol firmasından yardım alınması tavsiye
edilir.

 


Yapım aşamasında ;

 

-Asansör firmasının taahhüdünde bulunmayan işlerle ilgili Asansör firmasından rapor istenmelidir.

-Rapora göre inşaatla ilgili işler yapılmalıdır.


Müteahhide ait işler;


-Asansör kuyusu ve makine dairesinin oluşturulması

-Kuyu bölmesi için gerekli çelik konstrüksiyon malzemenin temin edilmesi

-Kuyu dibinin temizlenmesi, su çıkması durumunda izolasyonun yapılması

-Asansör kuyusu badanasının yapılması ( kalıp ve demir parçalarının kesilmesi )

-Kuyuya iskele konulması ( yerleşim planı tarafımızca verilecektir. )

-Kuyu aydınlatmasının yapılması ( kuyu dibinden ve kuyu tavanından 50 cm den başlayarak her kata birer lamba kuyu dibinden ve makine dairesinden kumanda edilecek şekilde wavien – yerleşim planı tarafımızca verilecektir.)

-Kuyu dibine 220 V. Priz konulması ( çizimi tarafımızca verilecektir. )

-Kuyu dibine iniş merdiveni yapılması ( çizimi tarafımızca verilecektir. )

-Kapı montaj öncesi ve sonrası gerekli kırım , örüm, sıva kaplama işleri )

-Makine dairesine dışa açılan 800 x 2000 mm ebadında demir kapı yapılması ( kapı kilidi içerden elle dışardan anahtarla açılabilir olmalı )

-Makine dairesinin boyanması ve aydınlatmasının yapılması ( 200 Lüks ışık şiddetinde )

-Makine dairesi tabliyesine çıkış için merdiven yapılması ( tutamaklı olacaktır)

-Makine dairesi tabliyesinin kenarının korkulukla çevrilmesi ( yükseklik 1.10 cm . )

-Makine dairesi tavanına askı kancası yapılması

-Makine dairesi havalandırması için panjurlu pencere yapılması ( 2 adet 60x60 Demirden)

-Makine dairesine enerji hattının getirilerek uygun enerji panosu ile bağlantısının yapılması ( detaylı çizim tarafımızca verilecektir. )

-Makine dairesi tabliyesi zayıf olursa çelik konstrüksiyon ile kuvvetlendirilmesi,

-Şantiyede kilitli üstü kapalı bir deponun temin edilmesi,

-Montaj sahası güvenliğinin sağlanması,

-Asansör kullanma ruhsatının alınması sırasında yapılacak masraflar. (Harç, vergi,müellif kaydı v.s.)

-Asansör boşluğunun büyük olması sebebiyle gerekli U demir bölmelerinin yapılması,

-Asansör tesisi dolayısıyla icap eden su, elektrik v.s tesisatların nakledilmesi, gereken tadilat, takviye, icap eden putreller ve bil cümle inşaata taalluk eden işler ve malzemeleri yapılması,

YALILİFT ASANSÖR SAN.TİC.LTD.ŞTİ.